Komentáře k vlastním filmům

Sirius Remembered

(1959)
Přišel jsem do kontaktu s rozkladem mrtvé věci a s rozkladem vzpomínek na milovanou bytost ž právě zemřela, a to podkopalo všechny moje abstraktní představy o smrti. Forma vzešla pravděpodobně ze stejné potřeby á nutí psy tančit a výt do rytmu kolem mrtvého těla. Za zdroj inspirace pro rytmickou strukturu jsem si vzal píseň – stejně jako mohou za píseň svého druhu být považovány psí tanec, poskakování kolem mrtvoly a vytí v rytmických strukturách či rytmických intervalech.

The Dead

(1960)
Evropa, tolik obtěžkaná minulostí – to byli Mrtví. Vždy jsem v ní byl turistou, nemohl bych tam žít. Hřbitov (Pere Lechaise – pozn. překl.) zastupuje můj pohled na Evropu, vnímání smrti, zaujetí symbolem. Mrtví byli mou první prací, v níž byly věci jindy lehce považované za symbol snímány takovým způsobem  byla zničena veškerá jejich symbolická potence. Natáčení Mrtvých mě udržovalo při životě.

Thigh Line Lyre Triangular

(1961)
Pouze uprostřed krize vidím jak výjevy po způsobu ým mě naučili se dívat (tj. s renesanční perspektivou, trojdimenzionální logikou, určenými barvami), tak vzorce ž vycházejí přímo zevnitř mysli skrze zrakové nervy… přičemž jde o velmi intenzivní, zneklidňující, avšak radostnou zkušenost. Tu jsem měl při každém narození dítěte… Ale nic z toho nebylo ve Window Water Baby Moving (předchozí snímek o prvním těhotenství a porodu Brakhageovy ženy – pozn. překl.); a já jsem chtěl natočit film o narození ý by vyjadřoval moji vizuální zkušenost v té době.

The Art of Vision

(1961 – 1965)
The Art of VisionFilm zahrnuje celý Dog Star Man a je rozvedením jeho jednotlivých témat. Je inspirován hudebním obdobím, v němž byl vytvořen termín symfonie. Promýšlením toho  termín symfonie byl vytvořen proto  pojmenoval přesahující a provázané suity, pak tento film představuje vizuální symfonii á může být v Dog Star Man spatřována spolu se všemi suitami, ze kterých je zkomponován. Ale protože se jedná o film, a nikoli o hudební dílo, výše řečené naznačuje pouze jeden z možných přístupů k němu. Stejně jako v případě „kinematografu“ ý původně znamená „psaní pohybem“, zde vystupují další poetické analogie. Forma je podmíněná uměleckými díly ž inspirovaly Dog Star Man, a roste fyziologií a zkušenostmi (včetně zkušeností uměleckých) člověka ý ho vytvořil. A konečně, tento film by měl být vnímán takový ý je.

Fire of Waters

(1965)
Film je hrou světla a zvuků na téma, převzaté z jedné věty dopisu básníka Roberta Kellyho: „Pravda o hmotě je tato: člověk žije v ohni vod a bude žít věčně v prvním ochutnání.“

Scenes From Under Childhood: Sections 1-4

(1967 –1970)
Vizualizace vnitřního světa zárodečných počátků, novorozence, dítěte – otřesení „mýtů dětství“ skrze rozkrytí extrémů násilné hrůzy i ohromující radosti ž jsou zatemněny většině dospělých… „tónová báseň“ pro oko – inspirovaná hudbou Oliviera Messiaena.

The Stars Are Beautiful

(1975)
První zvukový film ý jsem od roku 1962 dokončil, a úplně první film se synchronizačním zvukem. Filozofický film, rozšiřující oblast staršího Blue Moses. Jeho dosud nejpozornější divák napsal: „Slunce – měsíc – a hvězdy jsou opravdu stopami Boha - / - a rozlomené kusy zrcadla ž odráží skutečnost – jsou dokonale krásné. A předtím jsem je neviděl.“ (John Newell).

Sincerity II

(1975)
Toto pokračování mé autobiografie je složeno z filmu natočeného mnoha lidmi: Brucem Bailliem, Jane Brakhageovou, Larry Jordanem, Stanem Phillipsem a dalšími. Většina materiálu pochází z 6000 m rodinných a vyřazených záběrů é jsem po léta schraňoval… Film je vytvořen ve světle oněch elektrických stop ým říkáme „paměť“, a je maximálně věrný tomuto „myšlenkovému procesu“.

Babylon Series

(1989)
Po šesti či sedmiletém studiu Chammurapiho zákoníku – jeho původního textu i překladu – jsem se pokusil vcítit do vizuálního myšlení starověké kultury Babylónie (jejíž numerický systém je složen primárně ze stavebních materiálů, hřebů, spojů apod.): vznikla vizuální hudba á vyvažuje oba ideové póly – strukturu a přírodu.

Visions in Meditation #1

(1989)
Film inspirovaný Stanzas in Meditation Gertrudy Steinové, v němž jsou sestříhány meditativní řady obrazů krajiny a lidské symboliky „poukazující na pole vědomí, v rámci něhož lidstvo přežívá.“ První film z rozvržené série, složené z obrazů natáčených v Nové Anglii a východní Kanadě.

Commingled Containers

(1997)
Tento „návrat k fotografii“ (po několika letech pouze abstraktních filmů) byl natočen před operací rakoviny – je to tedy něco na způsob „poslední vůle“, pokud chcete. Schopnost postavit se tváří v tvář složitosti světa.

Vybral a přeložil Jan Křipač