Poznámky k Anticipation of the Night

Slunce je počmáraný rudý míč. Je osamělou hvězdou bez určené dráhy.
Pouze hornatý horizont ž míří ke slunci, za ně a od něho, fixuje jeho pohyb do linie.
       Horizont míří nad slunce i pod něj.
Sluneční vír se rozprskne do zelených listů.
Zakřivení země upevňuje svoji linii – úbočí hor udržují svůj směr.
Zběsilý běh slunce vybuchuje v odrazech vod.
Modulace zemských pohybů se ze všech stran sbíhají do centrálního, zastaveného kruhu
       slunce. Bílý osvit slunce ve svém spěchu dělá skvrny na stinné straně listů.
Negativ slunce jako podlitina postupně bělá a smrskává se do nejmenšího kruhu.
Voda se stává vírem.
Hory na horizontu ukazují své skály.
Rozřízlé slunce krvácí přes horizont.
Jeho pamětí je černý negativ ohně pokrývajícího zemi, hořícího ve stinných stromech
       a vybuchujícího proti přívalu vod.
Květiny za sebou táhnou rozplývající se kouř.
Trávy jsou pohřbeny v plynných proudech bílé.
Dětská ruka dopadá na spadané listí.
Rty milenců hledají spočinutí pod stinnými přehyby blesku.
Světlo umírá v zestárlém oku.
Dva mladíci v měsíčním světle zápasí se třpytícími se noži.
Čtverce světla se lomí v domech.

Anticipation of the Night

Pořádek sekvencí pro natáčení Nočního filmu

Růže á náleží jen sobě.
Já zrcadlící se mezi stíny stromů.
Já jako síla vody.
Tanec dětí soumraku.
Dětské tváře v noci ozářené umělým světlem.
Voda vytvářející skvrny jako padlé hvězdy.
Já zrcadlící se v černých tůních.
Ohně noci.
Plynutí nočních výjevů, posuny ve scéně, exploze.
Já v neustálé proměně.
Opilost stávající se smyslovou nocí.
Já jako bůh.
Úryvky paměti jako prudce otevřené přehrady světla.
Já postupně přehrávané jako na jevišti.
Laviny bílých ploch.

       Noční film

Soumrak započíná uzavřen v domě s lomy slunečního světla zachycujícími ty symboly já,
       které budou předvádět samy sebe v průběhu noci.
Světlo rozehrává závěrečný part na růži: odráží se v černých stínech na zdi.
Oheň světla za vázou.
Stínohra z listu a vodního ohně.
Sama růže – barva – potom oheň.
Lomené světlo jako zlato na trávníku a konečcích listů.
Stín stromů.
Růže v západu slunce.
Světlo
Voda
Růže ve vodě
Oheň ve vodě

Růže v západu slunce
Světlo
Stín
Voda
Růže ve vodě
Světlo ve vodě
Stín ve vodě
Oheň

Obloha s vodou
Zelená zlatá bílá
Obloha s vodou
Zelená zlatá bílá
Bílá  Bílá
Odhalit duhu              (příslib duhy
Bílá bílá                     hořící keř zlatě
Duhový pohyb            purpurová vždycky v bílé)
Bílá  Bílá
Duhový pohyb
Duhová sekvence
       (všechno bílé)
              potom…

Hořící keř
Duha do temnot
       (sekvence)
Zelená ke zlaté putuje
Zlatá k černé
Zelená ke zlaté putuje
Zlatá k černé
Zelená ke zlaté putuje k trávě
Tráva k tmavé
Tmavá k růži
Růže ke vzoru
k Tmavé
Tmavá k bílé
k tmavé
Tmavá k růži
Voda & Růže
Tmavá k zelené
Tráva – Dítě!

       Vývoj dítěte

Čistě bílá
Učiň ruku z trávy stvořenou
Bílý zápas
Potom zelená přeroste v paži a v
Bílý zápas
Učiň nohy z bílého zápasu
Potom zelená přeroste v nohy a v
bílý zápas
Potom bílý zápas přeroste v

Tělo v paži v zelenou
       tmavá    v    světlou    v    tmavou

Tělo v ruku v zelenou
       tmavá    v    světlou

Paže    v    tělo    v    tělo    tělo
světlá v tmavou v světlou v tmavou v světlou v tmavou

Anticipation of the NightPřeložil Jan Křipač