Charlie Chaplin

22. března uplyne 80 let od smrti francouzského kritika, režiséra a jednoho z prvních teoretiků filmu Louise Delluca. Jeho osobnost si chceme připomenout úryvkem z eseje Charlie Chaplin, z počátku 20. let. Je důkazem živého myšlení o filmu, podaného neotřelým stylem ý i dnes dokáže zaujmout. Navíc se takto můžeme vrátit k velkému géniovi ž celovečerní snímky právě vycházejí kompletně na DVD a k němuž se i dnes nepřestávají hlásit autoři současných komedií.

I.

Pro filmového umělce má maska Charlieho Chaplina touž důležitost jako tradiční maska Beethovenova pro hudebníka nebo hudebního kritika. Doufám  toto prohlášení vyloučí automaticky zbytečné čtenáře a že zůstaneme mezi lidmi schopnými si navzájem rozuměti.

Jsme tedy klidni.

Pokračujme.

II.

Mluvilo se mnoho o masce Charlieho Chaplina.

S oblibou ji přirovnávali k nejlepším stylisovaným tvářím na japonských kresbách a někteří si při ní rádi připomínají přepychové a dokonalé portréty Velasquesovy, strohé a hrdé tváře Albrechta Dürera nebo realistické kresby vlámských primitivů. Není to docela absurdní, alespoň pokud je to úmyslné, a je to vždycky správné v základě, neboť co nás překvapuje v nejnovějších filmech tohoto herce  jeho čistě malířské pojetí masky. Živý obraze, blížíš se zde svému uskutečnění. Jest již jeden portrét v tvém museu.

 Masque, c´est la photogénie Maska Charlieho Chaplina, anglo-amerického mimika  podivuhodně latinská. Nevidím v ní oné vážné střízlivosti, oné příkré zdrženlivosti, onoho ovládnutého zmatku é nalézáme u starých mistrů Severu a Východu. Měkká melancholie á na plátně převládá v tomto jemném obličeji  vyjádřena prostředky dokonale francouzskými. Je-li Chaplin dílem starého malíře  to bezpochyby dílo některého portrétisty šestnáctého století ž drobné obrázky zdobí malé salony v Louvru: Jinřich III., František I. a mnohé jiné. Od Jeana de Paris až po Cloueta se malovaly ony tváře vyholené a subtilní, ironické, sentimentálně smyslné, ostré a nedbale pozorné, kde myšlenka hlodá svaly, pomáhá zrádným nervům a žije nepostřehnutelně v očích.

Narodil se Charlie u francouzského dvora? Nalézá znovu po čtyřech nebo pěti stoletích dokonalost latinského půvabu? Nebo skutečně je v něm zjemnělost zděděná po předcích, kteří se mu připisují? Bylo řečeno  se narodil v Paříži z otce Anglosasa a matky Španělky. Na příčině nezáleží. Skutečností je  jeho matematická londýnská pantomimická hra je někdy oživena jakýmsi historickým a klassickým půvabem našich prvních malířů.

Ale k čemu hledati autora tohoto portrétu? Charlie není člověk, „který ztratil svého malíře“. Je svým vlastním malířem. Je dílem i autorem zároveň. Udělal to  je možno jen ve filmu – dandysm nechť mi odpustí! – totiž: namalovati, vymodelovati, vytesati své vlastní tělo a svůj obličej, transponovati umění. Charlie je malíř jako Villon byl básník. Je sám sebou ve formě á je pro něho nejvýhodnější: ve fotogenii. A proto se stanoviska živého obrazu tento muž je prvním dokonalým tvůrcem a lépe řečeno jediným.

III.

Případ Charlie Chaplina připomíná případ Molierův, ale Moliere se stal velmi nudným ve svých posledních royalistických hrách a máme dojem  Charlie Chaplin, vyrůstající do závratné výše, nebude nikdy nudný.

Ostatně snad můžeme čekati, až vytvoří nějakou tragickou roli.

_

Současné taneční umění přineslo talenty jako je Loie Fuller, Isadora Duncanová, Tortola Valencia, Anna Pavlova, Léonide Massine. Dekorační umění jim vděčí za mnohé. Jedno jméno převládá nade všemi: Nižinský. To byl v pravém slova smyslu tvůrce. Vynalézal. Čistota  bych chtěl nazvati ďábelskou, kdybych byl básníkem, ozařovala jeho plastickou imaginaci. Objevil se jako osvěžující vlna.

Charlie podle Légera Charlie Chaplin je vynálezcem ve svém umění jako jím byl Nižinský ve svém. Jenže plastické vyjadřování je staré jako svět. Celá století mnoho individualit v něm činilo nové objevy. Nižinský, representant naší doby  pouze jedna epocha v historii tance.

Chaplin je první epochou svého umění a je trochu zodpovědný za to  hračka se stala uměním. Kinematografické umění přineslo ve své předehře několik jmen dobrých interpretů: Hart, Fairbanks, Hayakawa, Marie Doro, Mae Marsh, Lilian Gish, Sjöström a ještě pět nebo šest jiných. Jediná osobnost je více než interpretem. Chaplin interpretuje sama sebe. Zabývá se nikoliv přítomností  Nižinský, nýbrž budoucností.

Myslím na Nižinského při myšlence na Chaplina.

Nižinský nasycuje svůj mozek deseti tisíci vášněmi. Naplňuje jej úvahami a láskou. Je do té míry středem všech pokusů svého umění  stojí úplně sám. Tvoří – šíleně. Vyčerpává se přílišným tvůrčím bohatstvím. Zemře. Říká se  je šílený. S bohem.

Myslím teď na Chaplina.

_

Obdivuji se hlubokému smutku Chaplinovu.

Jestliže ten člověk nezahyne v blázinci, bud mít štěstí. Tvůrce tak ponurý by se uklidnil psaním básní, románů, hudbou. Chaplin se pohybuje se svým smutkem. Obecenstvo é se směje, nalézá v tom obdivuhodnou rovnováhu. Pro interpreta je to důvodem k šílenství.

Znáte jeho šumaře? Přinutí nás  litujeme cikánů. Rehabilituje básníky. Je skromný a dohání k zoufalství. Jak je smutný!

A pak jeho „psí život“, bolestná parodie!

Dobrý voják Charlie Hltá hladově příchuť dancingu, orchestrů a zpěvačky v hlučící noční místnosti. Hladoví celou svou bytostí. Už ani více nebude moci jísti. Říká: „Příliš pozdě!“ jako pan Sully-Prudhomme, vstupující do Académie Française. Ale bolest Chaplinova rozesmává a nerozplakává jako bolest onoho pana Prudhomma, poněvadž on je muž a cítí mužnou bolest. Jak je smutný! Smějme se.

Nejdříve se říkalo  Shoulder Arms (Dobrý voják Chaplin) je nevkusný film. A pak se všichni velmi dobře bavili. Ach, to není zábavné! Válka viděná očima Chaplina… Hodina smíchu, chcete-li. Řekněme: hodina ran bičem. V Paříži se četl s oblibou za války veselý (sic!) časopis ý se nazýval le Canard enchaîné a který byl opravdu hodně směšný, poněvadž viděti  si duchaplní lidé hryžou své vlastní ruce, nemohouce se zahryznouti do někoho jiného  něco směšnějšího? Nešťastní psi vyjí na měsíc. Válečný film Chaplinův vyje strašně na měsíc. Smějme se. Smějme se.

Lidová knihovna Aventina, Praha 1924

Luis Delluc