Sex, lži a film

Nebezpečná hra Abela Ferrary

Přestože filmy Newyorčana Abela Ferrary stojí mimo veškeré hlavní proudy současného filmového byznysu, byly českému divákovi – na rozdíl od jiných nezávislých, či spíše undegroundových režisérů – donedávna poměrně dobře dostupné. Částečně díky žánrovým prvkům krimi, částečně díky hereckým jménům se pravidelně objevovaly v české videodistribuci, takže se v zaprášených policích půjčoven a bazarů (jak o tom psal v minulém editorialu Rudolf Schimera) mezi komerčním smetím ztrácela China Girl, Fear City, The Funeral, New Rose Hotel a další. To ovšem platilo přibližně do přelomu století. Od té doby se k nám Ferrarovy filmy (přičemž zejména předloňská Mary patří k hodně diskutovaným počinům) nedovážejí. O to víc nečekané bylo vydání starého filmu z počátku 90. let Nebezpečná hra ý byl již dříve na videu uveden (i když pod trochu jiným názvem – původní adjektivum znělo „Hazardní“, ve světě je film znám jednak jako Dangerous Game  jako Snake Eyes). Pokud si tipneme  za současnou DVD reedici v Levných knihách můžeme vděčit herecké účasti Madonny, asi se nespleteme. A zase – Nebezpečná hra je zařazena do kontextu, do kterého příliš nepatří: mezi množstvím klasických artových filmů na jedné straně a populárním brakem s Vinnetouem a Budem Spencerem na straně druhé působí až provokativně.

Madonna ovšem nehraje v nějakém hollywoodsky úhledném artiklu. Nebezpečná hra je poměrně nesmlouvavým, ostrým a pesimistickým pohledem na filmařskou profesi. Hlavní postavou je newyorský režisér s reputací náročného umělce Eddie Israel ý odjíždí do Los Angeles natáčet svůj nový film Mother of Mirrors o divokém rozchodu jednoho zámožného manželského páru. Režisérovo nápadné jméno samozřejmě neodkazuje k modernímu blízkovýchodnímu státu, ale k původnímu jákobovskému označení é spojuje slova „Bůh“ (´el) a „zápasit“ (ś-r-h). Israelův film vypráví především o zápase ý svádí jeho hrdinka, mezi nově nabytou vírou a dosavadním způsobem života. Její čerstvá duchovní zkušenost se příčí materiálním požitkům ým dosud podléhala. Drogová závislost je jen jedním z mnoha projevů všudypřítomné závislosti na penězích, majetku, spotřebě. Tato typická, dobře zajištěná Američanka si začne uvědomovat svoje ponižující a podřízené postavení vůči agresivnímu materialismu a snaží se mu vzepřít. Dostane se do konfliktu se svým manželem ý tento životní styl nechce opustit a naopak obviňuje svoji ženu z neupřímnosti a falešnosti. Fyzicky hmatatelný konzum je pro něho jedinou pravdivou a autentickou realitou jejich manželství a Bůh je pouhou iluzí zoufalců, kteří se od ostatních liší jen svou přetvářkou a povýšenectvím.

Nebezpečná hra Volbu mezi falší a upřímností k sobě samému se snaží jednou provždy vyřešit i Israel. Jeho život se potácí mezi New Yorkem a Los Angeles – mezi vazbou k rodině a nezávazným sexuálním životem. Israel obojí chce a potřebuje, ale jedno nejde skloubit s druhým. Přetvařuje se na obě strany. S pokračujícím natáčením a neustálým lavírováním roste Israelovo rozpolcení é mu sice pomůže na základě prožitých zkušeností prohloubit jeho vlastní film, ale nakonec ho uvrhne do permanentní sebedestrukce. Umění likviduje jeho soukromí. Přesto pouze v umělecké fikci dokáže být upřímný.

Je dobře  Nebezpečná hra vychází na DVD ze všech Ferrarových filmů jako první že ji můžeme chápat jako určitý souhrn a východisko jeho základních postojů a principů. Typická témata víry, upřímnosti, závislosti a násilí á jsou jinde zahalena pod rouškou žánru, jsou v sekvencích z Mother of Mirrors podána s naprostou přímočarostí (z filmu ve filmu jsou vynechány události posouvající zápletku a divák se v dialogových scénách soustředí na samou podstatu konfliktu). Postava režiséra je do značné míry autobiografická (navíc jeho ženu hraje skutečná Ferrarova manželka Nancy)  vztah vůči Hollywoodu, televizi a komerci, přístup k natáčení a některé názory se blíží Ferrarovým. Israel stejně jako Ferrara preferuje podrobné zkoušení rolí, vciťování se do postav, herecký prožitek a improvizaci – to vše zachyceno v jednoduchých záběrech kamery á musí vyjít vstříc hercům, nikoli naopak (viz scéna, v níž požadavek nalezení správné kompozice je vznesen vůči kameramanovi a ne vůči herci ý zůstává ve své původní pozici). Avšak zároveň toto spojení Mother of Mirrors s Ferrarovými filmy není tak jednoznačné  se může zprvu zdát. Film o filmu je do jisté míry filmem Harvey Keitela ý zde vytvořil postavu režiséra. Nebezpečná hra Během natáčení prý Ferrara seděl ve slunečních brýlích opodál, popíjel červené víno a nechal Keitela skutečně režírovat Madonnu a Jamese Russoa v rolích rozcházejících se manželů. Takže Nebezpečná hra může být chápána – jak to ostatně sám Ferrara řekl v jednom rozhovoru – jako „dokument“ o filmu Harveyho Keitela. Keitel nehrál režiséra ý vede herce podle pokynů Ferrary, ale sám tím režisérem byl. Tenká hranice mezi fikcí a realitou padá i v dalších momentech, kdy například Keitel jakožto Israel neoslovuje fiktivního, ale skutečného Ferrarova kameramana Kena Kelshe, kdy v záběru vidíme na klapce nápis Snake Eyes místo Mother of Mirrors nebo kdy z Madonniných slov nepoznáme, zda šlo o napsaný rozhovor její postavy – herečky Sarah s Israelem, nebo o záznam pravého Madonnina rozhovoru s Ferrarou ý byl do střihu dodatečně vložen. Všechny tyto záměrné nejasnosti a průrvy ve vyprávění ovšem činí z Nebezpečné hry velmi otevřený a definicím se vzpírající film.

Nebezpečná hra (Dangerous Game/Snake Eyes, USA 1993)
Režie: Abel Ferrara
Scénář: Nicholas St. John
Kamera: Ken Kelsch
Hudba: Joe Delia
Střih: Anthony Redman
Hrají: Harvey Keitel (Eddie Israel), Madonna (Sarah Jennings), James Russo (Francis Burns), Nancy Ferrara (Madlyn Israel), Reilly Murphy (Tommy) a další.
Levné knihy, 104 min.