Za filmem se už dávno nechodí pouze do kina. První vlna exploze (tehdy ještě) video nosičů se naším územím prohnala krátce po sametové revoluci (jejíž výročí si shodou okolností právě v listopadu připomínáme). S otevřením hranic a v prvotní euforii se k nám dostaly nejen tehdejší komerční hity, ale – možná překvapivě – i některé starší či náročnější snímky é pozdější tvrdý kapitalismus víceméně eliminoval. Teprve v několika posledních měsících jsme svědky něčeho podobného – ovšem v mnohem větším měřítku. S razantním nástupem DVD jsou výlohy novinových stánků a pulty hypermarketů přeplněny množstvím různorodých filmů za všemožnou cenu. Českým specifikem je  se nacházíme někde mezi východními (včetně některých asijských) a západními trhy. Sice zde téměř nefunguje stánkový prodej pirátských kopií, zato v oblasti oficiální distribuce panuje chaos. Neexistuje žádná hierarchie. Vydává se cokoli bez přesnější koncepce a představy o kvalitě. Naprosto převažujícím kritériem je cena. V plebejském Česku není důležité, zda a který film vydat, ale to, kolik bude stát a kolik zákazníků si ho koupí. Dochází k častým reedicím é nepřinášejí nic nového – pouze nižší cenu. Takto dochází až k degradaci, kdy vysoce kvalitní filmy jsou vydávány bez potřebné péče v podřadných edicích. Pravé burgundské si taky nekoupíte v krabici.

Rozhodli jsme se ve Fantomu v současné nadprodukci trochu zorientovat. Vybrali jsme několik filmů či kolekcí z poslední doby, hodných podle nás pozornosti. A dostali jsme se do dilematu. Mnohé z nich se totiž prodávají v Levných knihách v podobě á jim vůbec nepřísluší. Upozorňovat na ně, nebo mlčet? Zvolili jsme nakonec první variantu a zároveň jsme se v rozhovoru pokusili vyzvědět něco víc o této trochu nezvyklé formě distribuce. Čtenář nechť sám posoudí informace é se mu dostanou.

Čtyřicátým číslem se zároveň uzavírá jedna etapa Fantomu. Tento internetový měsíčník by nemohl existovat bez člověka ý ho spoluzakládal, podílel se na jeho koncepci, vytvořil jeho grafickou podobu a vůbec staral se o jeho technický a organizační chod. Jan Tichý ý se naštěstí vždy věnoval také smysluplnějším věcem, než je jen mudrování o filmech, nyní předává webmastering naší redaktorce Haně Stuchlíkové. Kam bude směřovat časopis v budoucnu, ukáže čas. Každopádně nyní musíme a hlavně chceme poděkovat Honzovi za jeho vstřícnost, nasazení a všechny ty probdělé noci é nad tvorbou stránek strávil. Vtisknul jim jejich osobitý charakter.