Cristian Mungiu

4 měsíce, 3 týdny a 2 dny

O příběhu

Ten příběh znám už přibližně patnáct let. Řekla mi ho jedna dívka á s ním byla spojená. Hodně dlouho jsem jím byl frustrovaný, dokonce popuzený že se na něm nedalo nic změnit. Nechtěl jsem si ho připomínat a snažil jsem se přes něho přenést. Ale loni jsem ty dívky znovu náhodou potkal. Zjistil jsem  se s tím příběhem mohu nejlépe vypořádat tak  ho všem řeknu. Myslím  to je příběh mé generace.

Russia Today

O natáčení

Cristian Mungiu Snažím se natočit nějaký námět jednoduše a poctivě, nezneužít ho ž může režisér klidně udělat, a hlavně nebýt spektakulární. Ve filmu jsem měl některé spektakulární záběry, ale všechny jsem je nakonec vystřihl. Vše se redukuje na dvě věci. Zaprvé – natáčím jenom ve skutečných lokacích, takže mám představu o životě ý již existuje. A zadruhé – zaměřuji se na detaily. Rád pracuji s předměty a s hloubkou pole. Začínám inscenováním akce a herců jako na divadle  našel ten nejvýstižnější způsob jevištního vyjádření akce. Pak vezmu kameru a chvíli zkouším, než si všichni ujasní  se na scéně odehrává. Pak natáčím.

Sight and Sound

O rytmu

Ve filmu je jedna hlavní postava a kamera ji prostě vždy sleduje, takže rytmus filmu je rytmem této postavy. Když Otilia sedí a je klidná, kamera zůstává při ní, a když je rozrušená a v pohybu, kamera ji následuje.

European Films

O zvuku

Zvukaři mě nenávidí. Myslím  lidé vyjadřují svoje pocity snadněji, když mluví potichu. Nejsem příznivcem hlasitého a čistého zvuku.

Sight and Sound

O realismu

Netvořím žádný magický realismus. Nejsem příznivcem tohoto druhu filmařiny. Myslím  když bude film detailně vyprávět o životě, potom bude obsahovat i životní komplexnost. Snažím se do filmu nevkládat nějaké poselství. Vždycky se přimknu rovnou k příběhu – a postupně k němu přidávám vrstvy pravdy. Pak se příběh rozvíjí a roste. 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny není jenom filmem o komunismu nebo o potratu; nikdy jsem neřekl  bych chtěl natáčet zrovna o tom – ale chtěl jsem vyprávět svůj příběh. A teď někteří lidé říkají  je to film o osamění a solidaritě, o rozhodování a odpovědnosti…

European Films

O rumunské nové vlně

Nesdílíme stejné hodnoty a nepatříme ke stejné filmové škole. Naše pojímání filmu je velmi rozmanité, i když něco máme společné: způsob natáčení, humor a pozornost  věnujeme hercům. Jsme generace lidí kolem čtyřicítky, kteří už získali určitý odstup  mohli svobodně a bez emocí hovořit o tom  prožívali jako mladí.

Sight and Sound

O financování

Systém financování filmů dnes v Rumunsku funguje lépe než před deseti lety. Každý rok dostává více lidí šanci natočit svůj debut. Filmaři se taky začínají zabývat založením svých vlastních produkčních firem. Takto budou mít jistotu  peníze é jejich filmy vydělají, se do filmu taky vrátí. Možná jsme měli nevýhodu v tom  jsme museli natáčet s malými rozpočty, ale to skýtá i značnou výhodu: máte úplnou svobodu. Můžete si dělat  chcete, nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Děláte taková rozhodnutí á pokládáte za správná pro váš film.

European Films

4 měsíce, 3 týdny a 2 dny

O vlivech

Ve skutečnosti nejsem někým výrazně ovlivněn. Mám chuť natáčet filmy v reakci na kinematografii 70. let a její herce, kteří odříkávali dialogy ými nežili. Je to tak  objevuji touhu pracovat s mizanscénou a režírovat herce. Kdybych měl jmenovat režiséra ý mě nikdy nezklame, řeknu Miloš Forman.

Dvdrama

O Zlaté palmě

Doufali jsme  bychom mohli cenu získat, ale to víte, zpočátku bylo obrovským úspěchem už jen to  jsme byli zařazeni do hlavní soutěže ž nikdo nečekal. Když během festivalu přicházely dobré recenze, začali jsme doufat  něco dostaneme, ale až do poslední chvíle jsme netušili  to bude Zlatá palma. Ale moc se tím nemění. Teď se prostě vrátím domů a začnu přemýšlet o svém novém filmu.

Russia Today

Vybral a přeložil Jan Křipač