Není pochyb o tom  současné umění (nejen filmové) je komplementárním spojením mnoha proudů, technik a žánrů. Jedněmi tolik odmítaná a druhými stejně oslavovaná postmoderna, zdá se, ztratila svůj „revoluční“ příznak. Mnoho tvůrců bezmyšlenkovitě nadbíhá komerčnímu vkusu, opírajícím se o představu lehkého, nezatěžujícího uměleckého zážitku. Nejde o rozhořčené mravokárství, ale o analýzu současných norem é působí v povědomí kolektiva jako svým způsobem zvláštní systém kódů. Nejen český film odráží tuto zvláštní situaci.

Červnový Fantom přináší několik pohledů do českého i světového filmu: upozornit mohu především na nový snímek Davida Finschera Zodiac a český film Petra Nikolaeva …a bude hůř podle stejnojmenného románu Jana Pelce. Příznačný vztah hollywoodského filmu k českému pokusu o filmový underground může být právě oním vztahem ý zvláštním způsobem podmiňuje diváckou rozpolcenost, odrážející se na jedné straně v nadšeném přitakávání současné situaci a na straně druhé v intelektuálně mělké destrukci „všeho živého“. Snad vás nejen aktuální číslo Fantomu přivede k názoru  umění není pouhým zábavným lunaparkem mnoha tváří a že ironické přešlapování před branami signalizuje neochotu tvůrců převzít, byť minimální, odpovědnost k vlastnímu dílu.