Nejen pětaosmdesáté narozeniny é v červnu oslaví Alain Resnais, jsou důvodem připomenout si dílo tohoto velkého filmaře. O měsíc později bude na festivalu v Karlových Varech u nás poprvé uveden jeho poslední snímek Srdce ž byl kritiky časopisu Cahiers du cinéma ý od počátku podrobně sleduje Resnaisovu tvorbu, vyhlášen nejlepším filmem loňského roku (spolu se Sokurovovým Sluncem). Jelikož se uvažuje o nakoupení Srdcí do české distribuce, věnujeme se tomuto filmu pouze částečně (v překladu textu šéfredaktora Cahiers Emmanuela Burdeaua) a doufáme  se k němu vrátíme podrobněji. Samostatnou recenzi si nicméně určitě zaslouží mírně pozapomenutý film Chci domů ý se nedávno nečekaně objevil na českém DVD trhu. Ostatní články ž jsme zařadili do tohoto čísla, reflektují v průřezu téměř šedesátileté působení Resnaise v kinematografii: od raných dokumentů (podrobná studie Hany Stuchlíkové) přes hojně diskutovaná díla 60. let (důkazem budiž debata o Muriel) až po snímky pozdního období é značně pozměňují náš zažitý obraz o Resnaisově díle, vytvořený českou kritikou dob minulých a malou diváckou obeznámeností s těmito filmy. Toto zvláštní číslo Fantomu lze tedy chápat jako příspěvek do pokračující diskuse o stále aktuálním umění Alaina Resnaise.