Evangelium bez radostné zvěsti

Neon Genesis Evangelion

Japonské anime tvoří jednu gigantickou říši. Svými rozličnými žánry a podobami ji štěpí na různorodý systém, svým ustáleným filmovým jazykem vytváří její pevné hranice. Anime je svébytný vesmír, do jehož prostoru utíkají milióny diváků. Vychází z nejhlubších japonských tradic, stejně jako z aktuálních tendencí. Rezonuje v něm duchovní symbolika, stejně jako lačnost po krvi či nejzvrácenější pudy lidstva. V roce 1995 vzniklo 26 epizod Neon Genesis Evangelion é na jedné straně vykazovaly formální i dějové shody s tendencemi ostatních japonských anime seriálů, na straně druhé se zásluhou tvůrce, Hideaki Anno, pohybují až na samotné hranici s avantgardním přístupem. Patří mezi nejzásadnější díla anime, pro jedny díky své akční linii, pro druhé díky náboženské symbolice a filozofickém podtextu. 1

Kontext

Pojem anime zaštiťuje filmovou a seriálovou animovanou tvorbu Japonska, většinou se definuje coby žánr, ale ve skutečnosti jde spíše o styl, pod něhož spadá celá řada žánrů.2 Jejich košatost pro laika cestu k poznání anime světa značně komplikuje, po proniknutí do onoho světa a dobrém seznámení se s jednotlivými žánry se však košatost proměňuje ve výhodu, usnadňuje orientaci, zařazení toho kterého díla, či snadnější výběr ze záplavy titulů.

Anime je velmi často adaptací manga comicsů, od nichž přejímá styl kresby a příběhy. Obé do sebe vstřebalo (a neustálé vstřebává) vlivy japonského umění, duchovních nauk, výdobytků nových technologií, také však přejímá (a po svém modifikuje) prvky západní kultury (ostatně jako Japonsko samotné). Manga a anime odráží nejen odvěké, ale především současné problémy japonského obyvatelstva é (například u NGE) zobecňuje na celosvětové měřítko. Strach i fascinace z dynamicky vzrůstajícího technologického pokroku, odduchovnění lidstva, hrozba zániku obecně spadá do žánru mecha (kam patří i NGE). Mimoto manga a anime zachycují romantické až melodramatické motivy, nevyhýbají se homosexualitě (snouben-ai), ani nejrůznějším perverzím, xenofobii, pedofilii či znásilňování (různé odrůdy hentai4). Příběhy popisují banální všednost života (především v anime a mangách určené dívkám – shoujo), krvechtivost upírů, statečnost i neduhy samurajů. Vykazují žánrové rozpětí od pohádek, kybernetických a apokalyptických vizí, až po fantasy.3

Oblast japonské animované kinematografie je hierarchizována. Nejsilnější postavení (a přirozeně největší rozpočet – využívají nejmodernější počítačové animační techniky) mají celovečerní filmy určené do kin. Kvantitou by nemohly zasytit poptávku. K tomu slouží tzv. OVA / OAV (Original Video Animation / Original Animated Video) ž místo je na videotrhu, DVD a LD (laser discs). Třetím formátem jsou televizní série (počet dílů se pohybuje od 26 do 160), pro výrobu nejlevnější, neboť animace vykazuje menší kvalitu. Nezřídka se může stát  se seriál probojuje až na plátna kin.

Říši anime však neutváří pouze filmová tvorba. Anime je fenomén, způsob života, také dobře propracovaná tržní oblast. Merchandising je nedílnou součástí, získává (či prohlubuje vztahy) další fanoušky, přívržence anime a manga – to vše za pomocí počítačových her, dárkových předmětů, hraček.

Hideaki Anno se narodil 22. května 1960, začínal jako jeden z animátorů série Cho Jiku Yosai Makurosu (r. Noboru Ishiguro, 1982-83), v níž si odzkoušel práci na žánru mecha. Výrazněji se však mohl uplatnit až poté  si jej v roce 1984 vybral Hayao Miyazaki. Anno byl pověřen animací náročných scén ze závěru filmu Kaze no tani no Naushika (1984), čímž upozornil na svůj talent. Krátce nato spoluzakládá studio Gainax é proslavila právě série NGE, ale také další ambiciózní a experimentální anime a kontroverzní konce příběhů.5

Na začátku 90. let 20. století se Anno pustil do projektu o 39 dílech, Fushigi no umi no Nadia. Práce se však nese ve velmi špatných podmínkách, Anno má minimální tvůrčí svobodu a propadá depresi á jej neopustila po dlouhé čtyři roky. Právě jeho psychické rozpoložení, návštěvy psychiatrů, duševní prázdnota se odrazily na výsledné podobě a vyznění seriálu Neon Genesis Evangelion.

Příběh

Děj je zasazen do Tokya-3, vojenského a současně civilního města, roku 2015. Svět se vzpamatoval z „Druhého dopadu“ ý před patnácti lety téměř vymazal Antarktidu ze Země, posunul zemskou osu, s čímž se změnilo klima. Následovala přímo destrukce života, zahynuly miliardy lidí a zvířat. Co přesně zapříčinilo katastrofu  v přísném utajení, lidem se nabídla verze  na Antarktidu dopadl meteorit. Ve skutečnosti za to může objevení neznámého tvora ý byl nazván jako Adam, resp. první „Anděl“. Během pokusů na Adamovi se něco nepovedlo a došlo k jeho sebedestrukci.

Současnost – na Zemi míří podivný objekt. Tokyo-3 je napadeno prvním z řady Andělů. V boji proti nim je jakákoliv vojenská síla bezmocná, k jejich zničení je zapotřebí biomechanického mecha, Evangelionu (Eva). Řízení je napojeno na nervovou soustavu čtrnáctiletých (vybraných) dětí. Série NGE začíná povoláním Shinji Ikariho ý se stává jedním ze tří pilotů (vedle Rei Ayanami a Asuko). Následující epizody nejenže znázorňují boj s Anděly, ale také zachycují psychologické (nejen vnitřní) konflikty ústředních postav.

Aby Hideaki Anno budoval větší napětí, rozevírá mezi syžetem a fabulí pomyslné nůžky  to jde. Výstavba syžetu je roztříštěná, od příchodu Shinjiho do tajné polovojenské základny NERV (která se na boj s Anděly soustředí) zachovává chronologii, ale nabourává ji návraty do minulosti, vzpomínkami, představami. Divák dojem plynulosti může cítit jen zdánlivě, neboť implikovaný autor díla mu na nespočet otázek a nejasností neodpovídá. Pokud ano, tak jen úsečně, nejasně.

Syžet je o to podivnější  celá první polovina série se prakticky nese pouze v akční linii, kdy každý díl nabízí po jednom souboji Eva vs. Anděl. Efekt kolovrátku, kdy divák nechápe souvislosti, postavy mu nejsou ozřejměny, s prostředím jen stěží navazuje vztah (chladnost a prázdnota města) a neustále jako by sledoval totéž, může potenciálního diváka odradit, ale fakt  seriál má takový kultovní status (a navíc 26 dílů), vzbuzuje zvědavost. Ve třinácté epizodě se tempo radikálně zpomalí, implikovaný autor nás začíná hlouběji seznamovat s postavami, s kontextem celého děje, akční linii střídá psychologická. Poslední třetina se ubírá spíše psychoanalytickým, duchovním a filozofickým směrem, až se v závěrečných dvou dílech promění v projekci podvědomí Shinjiho.

Výstavbě syžetu jako by byly přelomeny nohy, veškeré osvědčené vypravěčské postupy (v prvních dílech spíše primitivní, vypomáhající si různými klišé akčního žánru) mizí v nenávratnu. Forma najednou neexistuje, duše je bez těla, narativní linie je oslabena téměř až na neexistenci, není nikým vyprávěna. Divákovi se skrze rozmluvy postav, vycházejících odnikud a pohybujících se v neurčitém ne-prostoru, odehrává před očima zoufalý boj duše Shinjiho o sebepřijetí, pochopení… Otázka střídá otázku, až i ony začínají být naprosto bezpředmětné. Už zde nejde o děj, o filmový seriál, jde o lidskou duši.

Styl

Typ kresby v japonském anime bývá v daném titulu konzistentní, v jednom snímku tak jsou postavy znázorněny stejným způsobem. Styl kresby se dá jednoduše určovat už podle tváře, zda jde o tvář kulatou, oválnou, ve tvaru srdce, či jehlovitě protáhlou. Všem přirozeně dominují velké, výrazné oči, zatímco ústa jsou malá.6NGE jsou lidští hrdinové spodobněni obličeji oválnými, a až na malé výjimky, s ostřejší bradou.

Symbolické užívání barvy vlasů zde odpovídá zažitým konvencím. Tak třeba: postavy s červenými vlasy bývají soutěživé ž v případě Asuko platí (nejraději by byla jedinou pilotkou Evangelionů, nedokáže být neúspěšná, být nejlepší je jejím jediným smyslem života). Blond vlasy značí  jejich nositel má často vedlejší úmysly, nebo něco skrývá (Akagi Ritsuko jako jedna z mála zná skutečný původ Evangelionů a cíle projektu). Vlasy é mají nepřirozenou barvy  například modrou či zelenou, předznamenávají  postava je „odjinud“, z jiného světa, nebo má neobvyklé schopnosti. (První dítě é pilotuje Evu, Rei  se časem ukáže, opravdu není normální lidskou bytostí.)

Hideaki Anno zůstává věrný konvencím i v případě změny kvalit pozadí, když nastane rychlá akce. Z pozadí se stávají mihotající se čáry.

Čím je jeho filmový jazyk v případě NGE zajímavý  bezpochyby (myšleno v kontextu kinematografie, ne anime) kompozice a mizanscéna. Anno si velmi často vybírá z prostředí, v němž se právě něco děje, pouhý malý fragment. Při rozhovoru dvou postav to tak může být pouze ruka, nebo záběr ý postavy zachytává ve špatné kompozici (druhá postava se jako by do záběru nevejde celá apod.). Středem pozornosti se stává buď velký detail (třesoucí se pěst po souboji dvou mladíků), nebo velký celek. Velmi často se pohyb v záběru zcela (nebo z větší části) zastaví, zmrazení postav doprovází pouze ruchy či dialogy. Mizanscéna působí jako jeden ze symbolů. Vypovídá o postavách fakta á jinak v příběhu nezazní (nedopalky na stole = Ritsuko je silným kuřákem).

V závěrečných dvou epizodách naprosto nezvykle Anno využívá nejrůznější styly kresby. Anime se prolíná s perokresbou, koláží, dětskými kresbičkami… Střih se zrychluje, až se stává rapidmontáží. Tato avantgardnost způsobila přímo šok, dohady. Osobně si myslím  jde o nejsilnější momenty celé série, autorova duše se zde v plné své nahotě ukazuje, odhaluje depresivní stavy Hideaki Anno ými prošel.

Co naopak NGE poněkud škodí  občasné míšení žánrů. Až crazy motivy a absurdnost působí násilně, snad měly příběh odlehčit, ale na mě – jako „ne-anime divákovi“ – vypjatost a excentričnost (odráží se i na kresbě) v chování postav působí příliš kontrastně a disfunkčně. Celá série se totiž jinak bere velmi vážně  již v akční linii, tak především v té psychologické, filozofické a duchovní.

Slabým místem je i hudební složka. V akčních scénách naštěstí tolik na sebe neupozorňuje, ale v těch „humorných“ se mění její poslech v mučení.

Duše jako zázrak, duše jako prokletí

Snažit se vyložit Neon Genesis Evangelion je (na tomto prostoru) nemožné  se zaměřím jen na dílčí motivy.

Akční linie

Obrazně řečeno dominuje „povrchu“ celé série. Souboje a napětí jsou takřka všudypřítomné, v ději jednoznačně převažují. V kontextu celého díla však jejich úloha tak jednoznačná není. Anno sice Evangeliony vytváří jako impozantní giganty é nejrůznějšími metodami a zbraněmi ukájí lačné oko divákovo, avšak již zmiňovaná recyklace neustálých střetů s Anděly či užití nenápaditého hudebního motivu naznačuje  ambice tvůrce jsou vyšší.

Filozofická linie

Především existencionální tematika, vycházející ze Sartra a Kierkegaarda, zpracovává problematiku individuality í svobody, možnosti volby, zodpovědnosti. Podle Sartra neexistuje žádná obecná platnost o tom, čím lidé chtějí být, nebo čím by měli být. Každá lidská osoba musí hledat svoji vlastní identitu a cíle. Tento motiv hledání je v NGE velmi podstatný. Žánr mecha „je založen na polemice o místu člověka na zemi a politickém uspořádání společnosti“7, NGE motiv prohlubuje až na základní jednotku společnosti – místo člověka mezi ostatními lidmi a v rodině. Existencionální otázka se ale netýká jen lidské společnosti (její politice a uspořádání)  spíše schopnosti rozpoznat to své konkrétní místo v ní, rozšířené o prostor v kosmu. Postavy (zvláště pak ta ústřední, Shinji) tápají, pochybují o své důležitosti, opodstatněnosti.

Shinji se stal pilotem Evangelionu proto  se to po něm žádalo. Nutně poté přicházejí otázky po smyslu jeho konání. Proti komu vlastně bojuje? Je to proti Zlu? Proč právě on? A má na vybranou? Nevědomí předurčenosti, pochybování o možnosti výběru, vše poutá Shinjiho do sféry nesvobody  využívanou figurkou ve prospěch Někoho / Něčeho.

Psychologická linie

Kulminuje v samotném závěru série, kdy Hideaki Anno opouští od možnosti udělat akční finále a také od možnosti divákovi zodpovědět množství otázek. Místo toho, ovlivněn svojí životní zkušeností, se noří do podvědomí ústředních postav. Toto až abstraktní zakončení by se mohlo brát jako vyjasnění jistých psychologických motivů z průběhu série, dokonce by se mohlo brát jako očistné finále, kdy Shinji nachází sebe sama. Lidská duše je však příliš složitý kosmos na to  z náhledu do ní mohlo být jednoznačné  se v ní ve skutečnosti odehrává.

Dvě poslední epizody reflektují psychoanalytické tendence předešlých dílů, zvláště nemoci vztahů mezi dětmi a jejich rodiči. (Shinji přišel o matku, otec od něj odešel a Shinjimu se nedaří vyjasnit svoji úlohu a pozici v krizi jejich vzájemného vztahu. Matka Asuko se oběsila, načež se dívenka upnula k boji proti Andělům jako jedinému smyslu života, kokpit Evy je pro ni náhrada za domov, matčina objetí. Hlavní vedoucí bojových operací, Misato, přišla o otce na Antarktidě. Díky jeho sebeobětování jako jediná na místě katastrofy přežila Druhý úder. Její vztah k otci mísí obdiv s nenávistí za jeho předešlý nezodpovědný postoj k rodině. Hlavním vědcem je Ritsuko Akagi á také přišla o matku vinou tragické nehody, sepjetí se vzpomínkou na matku je jediný pevný vztah ého je Akagi schopná.) Vliv Sigmunda Freuda na NGE je očividný – úryvky z jeho prací tvoří často názvy kapitol, slova k písním. Také tzv. ježkův paradox8 (o němž se mluví ve spojitosti nemožnosti Shinjiho najít si kamarády) převzal Freud od Artura Schopenhauera a Anno od Freuda.

Duchovní linie

Nejsymbolističtější linie. Zahrnuje v sobě nenápadné střípky, stejně jako názorné motivy z židovsko-křesťanských zdrojů, využívá také ikonografii, témata z judaismu, gnosticismu, východních duchovních nauk.

Postavy Andělů9, kteří bojují proti lidem, jsou v doslovném překladu z japonštiny (shito) spíše „posly“ nebo „apoštoly“. Jejich negativní úloha v ději je již samotným pojmenováním sporná. Konflikt pozemské touhy po božskosti se skutečnou božskou silou vyvolává reakci Nebe é posílá Anděly  strůjce „nové všemocné lidské bytosti“ zastavili. Pravá podstata vzniku konfliktu je samotným členům velícího centra, NERVu, zatajena – resp. je obměněna.

Často při úmrtí Andělů má jejich exploze tvar kříže, sahajícího až k nebi. Na náboženské nauky se odkazuje především nejrůznějšími citacemi – jak v názvech kapitol, tak především jmény (Andělé, Evangeliony = Evy, Marduk Institut = Marduk byl babylónský bůh…).

Nejvíce však rezonuje duchovní motiv v samotném Druhém úderu a v plánovaném Třetím úderu. Gendo Ikari, otec Shinjiho ý velí NERVu, spolu s tajnou řídící organizací SEELE plánuje prostřednictvím finálního spojení s Adamem a Lilith10 (druhý Anděl) dokončit Human Instrumentality Project (v překladu zhruba Projekt lidského dokonání). Zjednodušeně řečeno jde o záměr  lidstvo prošlo evolucí. Spojilo se do jakéhosi jednotného vědomí é by se navrátilo do Rajské zahrady a bylo tak zbaveno prvotního hříchu. Člověk (pokud by se o této substanci dalo jako o člověku mluvit) by tak nepoznal utrpení a bolest.11 V podstatě jde o rouhačskou myšlenku é chtějí Andělé zabránit. (Vše to ještě komplikuje fakt  do tohoto „duchovního“ projektu zasahují vlivy politické a vojenské.)

Neon Genesis Evangelion lze bez výtek brát jako výjimečné dílo, nejen v kontextu anime. Lze však polemizovat, do jaké míry si zaslouží status veledíla. Výše zmíněné letmé rozbory jednotlivých linií upozorňují na jeho kvality, na straně druhé můžeme nahlížet na intertextualitu, hraní si se symboly  na laciné využívání (někdy i zneužívání) něčeho „vznešeného“ ve prospěch anime seriálu ý by jinak byl v podstatě jen o válčení. Hideaki Anno možná záměrně vše zahalil do neprůhledného hávu  do jeho fiktivního světa nešlo zcela proniknout. Tajemství více souzní s využívanými symboly a odkazy, ospravedlňuje jejich existenci. Kdyby byl syžet více srozumitelný (či dokonce zcela prostě poskládán, chronologicky, dodržující kauzalitu příčina-následek), mohlo by se dospět k názoru  nebylo nic jednoduššího, nežli stroje nazvat jako Evy, nestvůry jako Anděly, kam to šlo, dosadit nějaké jméno ze světových (především křesťanského a židovského) náboženství. O nejrůznějších snahách člověka stylizovat se do podoby Boha (či jej přemoci) byla vytvořena řádka děl. Závěrečné epizody é sice vykazují na anime experimentální metody, nemusejí nutně být psychoanalytickým vhledem do lidského povědomí, ale také nesrozumitelnou exhibicí nosných vět o smyslu života.

Pokud však budeme věřit upřímnosti autora, dojem nám pro změnu kazí vědomí  s NGE je propojen mohutný merchandising. Tohoto znevažujícího vlivu si je vědom dokonce samotný Anno ý však komerční potenciál a jeho důsledky nemůže (či vnitřně nechce?) změnit. Na samotnou sérii á se mimo jiné dočkala i režisérské verze, navazují dva celovečerní filmy (snímku The End of Evangelion předcházel Neon Genesis Evangelion: Death and Rebirth12) é věci osvětlují, upravují dle reakcí diváků. Počátkem září loňského roku potvrdila společnost Gainax plánovaný vznik série čtyři filmů Rebuild Evangelion (2007-2008), přičemž první tři budou alternativním převyprávěním TV seriálu (s novými scénami, lokacemi a postavami), čtvrtý se stane (dalším) novým zakončením příběhu. Gainax ve spojení s americkou distribuční společností (která se zaměřuje na Asii a Austrálii) ADV Films a  Weta Workshop Ltd. plánuje také hranou filmovou celovečerní verzi seriálu, ale informace jsou kusé a nejasné. Režie se Hideaki Anno (prozatím) vzdal.

Neon Genesis Evangelion si tak buduje svůj vlastní svět, impérium é dle mého názoru dalšími pokračováními a úpravami škodí „duši“ původní animované série. A de facto si tak vypracovává svůj vlastní zánik.

Pozn.:

 1. Autor tohoto článku již předem upozorňuje  v oblasti anime nepatří mezi příliš protřelé diváky. Jeho cílem bude podívat se na pilíř moderního anime očima é nehledají základy, souvislosti a odkazy směrem k tomuto filmovému odvětví. Pohled nezúčastněný, avšak neméně zkoumající, se pokusí přiblížit čtenářům mimo několika fakt účinek seriálu Neon Genesis Evangelion (zkráceně NGE)  sílu, stejně jako slabiny. To vše s diváckou zkušeností zaměřenou především na západní kinematografií. Neměl by sloužit jako všeobjímající encyklopedie NGE, nýbrž jen jako vhled do jeho nitra. [zpět]
 2. Fila, Kamil: Rychlokurs o japonské animaci / část I. , Cinepur, číslo 26, str. 25 [zpět]
 3. V případě hentai je však spor o to, zda vůbec jej do anime zařazovat, nebo jej alespoň nezmiňovat. Svéráznost žánru hentai je natolik známá  si mnoho diváků pod anime vybaví pouze (nebo především) snímky hentai. [zpět]
 4. Jde o pouhý nástin, problematika dělení anime je daleko širší – více v článcích Kamila Fily: Rychlokurs o japonské animaci é vyšly v Cinepuru (čísla 26 a 27). [zpět]
 5. Gainax se po celou dobu své existence potýkalo s problémy s rozpočty a špatným managementem. Po úspěchu NGE se studio vyhýbalo placení daní  byl jeho prezident, Takeshi Sawamura, odsouzen za daňový podvod. Gainax se zaměřuje jak na vysloveně komerční tituly (Mahoromatic, He is My Master), tak i na díla experimentálnějšího rázu (FLCL, Gunbuster 2), finanční zisk se však silně „opírá“ o merchandising NGE série. [zpět]
 6. To  výraz lidských postav v mangách a anime má od japonské tváře daleko, má údajně podstatu v širších možnostech  vyjádřit různé druhy emocí. Zatímco japonské obličeje jsou více kamenné, strohé, na obličeji „západním“ se emocionální pohnutky lépe kreslí. [zpět]
 7. Fila, Kamil: Rychlokurs o japonské animaci / část II. , Cinepur, číslo 27, str. 12 [zpět]
 8. Zjednodušeně: když se chce sblížit ježek s druhým, brání mu v tom jeho bodliny. [zpět]
 9. Andělé jsou objekty různých tvarů, dokonce i substancí. Všichni jsou potomky prvního Anděla Adama  původ a vznik je však dost nejasný. DNA mají takřka totožné s lidským. Na obranu i útok používají tvz. AT pole. Evangeliony, sestrojené lidmi na boj s Anděly, jsou organické bojové jednotky se silný pancéřovým oblekem. Vytvořeny byly na základě výzkumu prvního Anděla, Adama. [zpět]
 10. Podle židovského folklóru byla Lilith první manželkou Adama, reprezentuje „první matku a matku lidskosti“. V NGE je chycena a ukřižována, přičemž je do ní zabodnuto kopí Lance Longinus é zasáhlo stejné místo ukřižovanému Ježíši Kristu. [zpět]
 11. Celá věc je však v seriálu NGE vyslovena jen v náznacích a zahalena do tajemství. Bližší vysvětlení se divákovi dostane jen pokud by shlédl alternativní konec série nazvaný The End of Evangelion (1997) ý si vynutili fanoušci, znechuceni nejasnými posledními dvěmi epizodami seriálu. Gendo Ikari  se ukáže, chce Třetího úderu využít v možnost znovuoživení své mrtvé ženy. [zpět]
 12. Oba byly s úpravami spojeny do dalšího celovečerního snímku Revival of Evangelion. [zpět]
Lukáš Gregor