Otázky Terrence Malicka

Nový svět

Stále ty samé otázky, ty samé obrazy, ta samá témata. Láska. Život. Příroda. Nikterak se v tomto směru neodlišuje ani v pořadí již čtvrtý film Terrence Malicka – Nový svět (The New World) ý se do Čech dostal alespoň na DVD nosičích, když už jsme si tuto filmovou událost loňského roku pohříchu nemohli vychutnat na plátnech kin.

Píše se rok 1607 a ve Virginii je založena první anglická osada – Jamestown. Podaří se kolonistům ubránit před Indiány? Najdou cestu k jinému moři? Provdá se překrásná Pocahontas za kapitána Smithe? Naleznou Angličané vysněné zlato? Tyto otázky Malicka nezajímají. Jsou pouhou drobnou dějovou kulisou á zvnějšku drží narativní konstrukci filmu pohromadě, ale nemá nic do činění s jeho skutečným obsahem.

Nový světDokonce není ani důležité  děj velmi věrně vychází z doložených fakt. John Smith  vzpoura během plavby, Smithovo zajetí Indiány a následná přímluva od náčelníkovy dcery Pocahontas, Smithovy schopnosti vést kolonii, rozpad kolonie bez jeho vedení, svatba Pocahontas s Johnem Rolfem  cesta na anglický dvůr, smrt Pocahontas těsně před návratem do Virginie… Snad jen ten dramatický milostný vztah Pocahontas se Smithem je nejspíš fikcí. Ale jinak je vše doloženo a … v Malickově díle zcela nepodstatné. Terrence Malick, stejně jako v Tenké červené linii (The Thin Red Line), žánr i skrovnou fabuli toliko použil  mohl natočit vizuální esej na dané téma.

I v tomto jeho filmu hraje podstatnou roli voice-over. Po vypravěčských komentářích ženských hrdinek ve  dvou raných filmech (Badlands - Zapadákov, Days of Heaven – Nebeské dny) přešel v případě Tenké červené linie k voice-overu, v rámci kterého postavy pronášejí jasné (i přes tázací formu) Malickovské životní filosofie. Ve svém posledním filmu v tomto směru postoupil ještě dál. Mnohem častěji vkládá vnitřní hlasy nečekaně a krátce přímo mezi reálné dialogy, toto použití voice-overu by se takřka dalo nazvat podprahovým a jeho síla je o to účinnější. Vnitřní hlasy jednotlivých stěžejních postav é jsou zrovna v centru dění, postupně – pouze z odlišných úhlů pohledu – vrství Malickovské úvahy a otázky. Odkud přicházíme? Co zde činíme? A kam směřujeme? Pokud je Malick doslovný v tázací formě, odpovědi nám již napovídá pouze a jedině obrazem. Kontrastním zachycením dvou zcela odlišných světů a přístupů k životu dává najevo  sarkastický je titul filmu. Proti harmonickému sepětí s přírodou v indiánské osadě staví děsivý pohled za palisády nově vzniklé anglické kolonie. Vegetace, vzduch, prostor a život proti udusané hlíně, smrtícím nákazám a živým mrtvolám vprostřed dobrovolného vězení.

Nový světSamozřejmě, to tu již bylo mnohokrát. Malick však důsledně aplikuje svou kontrastní optiku na všechna svá klíčová stěžejní témata ými se v Novém světě a v celé své filmografii zaobírá (například evropský způsob chápání lásky versus ten indiánský) a především ji - díky dějově bohatému příběhu Pocahontas - výmluvně převrací naruby: přeměna Pocahontas v „Evropanku“ je těsně následována Smithovým odjezdem. Nemoci é zabíjely v Americe kolonisty, se divákovi vybaví v závěru filmu, kdy Pocahontas umírá v Anglii na neštovice. Nespoutaná příroda  Angličané obdivují v Americe, versus symetrie anglických parků é si nechápavě prohlíží Indiáni…

Stejně jako práce s voice-overem se vyvíjí i Malickova práce se střihovou skladbou (co se vztahu k naraci týče). Od Badlands a v menší míře i Days of Heaven, kde byl střih podřízen především posunu děje a vyprávění příběhu, s občasnými „přírodními“ a „úvahovými“ vřazenými detaily, přes Tenkou červenou linii, v níž se vcelku výrazně odlišovaly úseky akční, válečné od těch reagujících, meditativních, až po Nový svět. V něm minimálně akcentovaná fabule slouží čistě jako podklad pro vyřčení Malickových otázek a pochyb é jsou – především v lyričtějších sekvencích, týkajících se lásky Pocahontas a Smithe – doprovázeny místy téměř asociativní montáží výtečných záběrů E. Lubezkiho.

I Nový svět – podobně jako své předchozí filmy (viz text o Days of Heaven ve Fantomu č. 22) – staví Malick na kruhovém narativní rámci. Stejně jako v úvodu, i v poslední scéně vidíme loď mířící vstříc Novému světu, plnému prastarých otázek.

Nový svět (The New World, USA 2005)
Scénář a režie: Terrence Malick
Kamera: Emmanuel Lubezki
Hudba: James Horner
Střih: Richard Chew, Hank Corwin, Saar Klein, Mark Yoshikawa
Hrají: Colin Farrell (kapitán Smith), Q'Orianka Kilcher (Pocahontas), Christopher Plummer (kapitán Newport), Christian Bale (John Rolfe), August Schellenberg (Powhatan) a další.
Warner Bros./MagicBox, 135 min.