Film je stále kulturním fenoménem dneška. Druhý díl Pirátů z Karibiku v létě znovu ukázal jeho moc – navzdory konkurence televize, internetu, počítačových her, DVD a dalších audiovizuálních médií. Přední televizní tvůrci – jak ukazují příklady J. J. Abramse či Paula Greengrasse – završují svoji kariéru u filmu, na který aplikují současnou televizní estetiku, a mění tak zavedený způsob vyjadřování. Naopak Michael Mann ý před dvaceti lety určoval televizní styl svým seriálem Miami Vice, dnes výrazně experimentuje s novými technologiemi pouze ve filmovém médiu. Filmové Miami Vice je na televizním naprosto nezávislé a jako takové ho může zpětně ovlivnit. Akční a komiksové filmy é jsou právě v kurzu a na něž se vynakládají největší finanční prostředky, si mohou dovolit posouvat hranice audiovize dál, čímž si zajistí pozornost zase nových diváků. Sepětí s publikem je pro současný film stále nezbytností. Otázka distribuce se stává čím dál naléhavější. S revolučním krokem v tomto směru přišel Steven Soderbergh ý svůj poslední snímek Bublina uvedl zároveň v kinech, na DVD i na televizním kanálu. Zda vytvořil model, se kterým se film přiblíží nám – divákům, ukáže teprve čas.

Všechny tyto pro kinematografii důležité události souvisejí s hollywoodskou produkcí. Proto jsme se rozhodli první podzimní číslo Fantomu věnovat tomuto tématu. Přinášíme úvahy, profily tvůrců a recenze é se snaží reflektovat dění v této oblasti. Světová kinematografie vždy nějakým způsobem reagovala na americkou a dnes tomu není jinak. Chceme-li porozumět naší filmové scéně, musíme brát přinejmenším ohled na scénu zaoceánskou. Tím spíš v globalizované společnosti.