Variace na téma Raskolnikov

Match Point Woodyho Allena

Opustiv Manhattan, osvobodil se Woody Allen od břímě humoru a natočil ostrý a chladný film, ve kterém už skepse není omlouvána úsměvem. Londýn s sebou přináší také jiné charaktery: neurotici, ironici a pochybovači jsou vystřídáni dravými mladými lidmi, kteří sebevědomě uskutečňují svoje představy o životě. Pakliže Manhattan fungoval jako důvěrně známé místo, globální vesnice, ve které se každý znal s každým, Londýn je nepřehledný labyrint ý čeká na svoje objevení, stejně jako poskytuje možnost anonymního úkrytu.

Za svého hlavního hrdinu si Woody Allen vybral muže ý je stejně jako on cizinec a přijíždí město poznat a dobýt. Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) pochází z obyčejné irské rodiny a usiluje vybudovat si vlastní kariéru. Jako bývalý nadějný tenista získá místo v prestižním klubu, ve kterém učí prominentní klienty zdokonalovat se ve hře. Volné chvíle tráví sám bloumáním po galeriích či občasnou četbou Zločinu a trestu. V tomto je typickým allenovským hrdinou – bonviánem a intelektuálem zároveň. Intelektuálnost zde ovšem není předmětem kritiky, satiry či karikatury, ale je zobrazena jako přirozený rys londýnské smetánky. Allen se tentokrát nesnaží o zesměšnění svých postav, ale naopak o co nejjemnější postižení v detailech chování.

Match Point Dalším allenovským leitmotivem ý se v Match Point vrací a který rozvíjí načrtnutý děj  sexualita. Chris záhy naváže intimní vztah se sestrou svého klienta á mu umožní rychlý kariérní vzestup. Původně spontánní sex se však postupně stává nutnou podmínkou v setrvání v aristokratickém světě ý si tak oblíbil a přisvojil. Skutečná touha se tedy projevuje vůči americké herečce á v Londýně marně zkouší uplatnit svůj talent (Scarlett Johansson). Stále rostoucí napětí mezi kariérou, láskou a chtíčem nakonec vyústí v radikální řešení.

Do přísně chronologicky zřetězených událostí Woody Allen nenápadně vkládá indicie é umožňují divákovi „číst“ film bez ohledu na vyústění děje ž se zde nesluší prozrazovat. Jsou jimi zejména dvoje přirovnání – Wiltona k Raskolnikovovi a života k tenisové hře. Kromě zjevných narážek (četba románu a následné jednání) se Wilton blíží svému literárnímu vzoru také vlastní ideologií ž občas probleskne z útržků rozhovorů. Svět bez Boha se jeví jako absurdní místo, ve kterém „je vše dovoleno.“ Neexistuje řád ý by mu dal smysl, a naše životy jsou vydány napospas kruté a neovladatelné náhodě – stejně jako utkání tenisového hráče: záleží, na kterou stranu dopadne míček po doteku sítě. Bude to v případě Chrise Wiltona mečbol? A pokud ano – bude znamenat vítězství?

Match Point (Velká Británie 2005)
Scénář a režie: Woody Allen
Kamera: Remi Adefarasin
Střih: Alisa Lepserter
Hrají: Jonathan Rhys Meyers (Chris Wilton), Scarlett Johansson (Nola Rice), Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton), Matthew Goode (Tom Hewett), Brian Cox (Alec Hewitt) ad.
SPI, 124 min.