Časopisy

 Aluze V aktuálním čísle „revue pro literaturu, filozofii a jiné“ Aluze naleznou zájemci o americký nezávislý film rozhovor s Gusem Van Santem. Zpovídající Marcel Arbeit napsal k němu také úvodní článek.


 Film a doba První letošní číslo Filmu a doby přináší kromě recenzí zejména na nové české filmy (Sametoví vrazi, Příběhy obyčejného šílenství, Krev zmizelého) a zpráv z festivalů (Berlinale, Rotterdam, rakouská Diagonála) texty k tématu „krajní póly animace“. Pokračuje také rozsáhlá studie Stanislavy Přádné o motivu snu v díle klasických evropských režisérů. Přítomná stať je věnovaná Ingmaru Bergmanovi.

 Bright Lights Film Journal Bright Lights Film Journal (www.brightlightsfilm.com) je z velké části věnován Douglasu Sirkovi. Vedle několika speciálních textů zde naleznete rozsáhlé interview é se Sirkem vedli Jane a Michael Sternovi v roce 1977. Časopis dále obsahuje studii o filozofických aspektech Spilebergova A.I. – Umělá inteligence či reflexe filmů Loseyho, Clarkové a Powella – Pressburgera.