Nablýskaná minulost

Velká voda Ivo Trajkova

Makedonský rodák a český režisér Ivo Trajkov (Kanárská spojka, Minulost) se vrátil na Balkán  zde zadaptoval uznávaný román Živka Činga a vnesl do místní kinematografie typicky české nešvary. Tím hlavním je úporná snaha podat historicky závažné téma v obecně přijatelné a divácky vstřícné audiovizuální formě. Za vznešené téma – které má samo o sobě budit zdání „uměleckosti“ – se maskuje běžná tvůrčí průměrnost, v jejím důsledku však výpovědní prázdnota. Velká voda je film kinematograficky natolik nevzrušivý a konvenční  pohřbívá jakýkoli spisovatelův pokus o autentické sdělení. Tím hůř  příběh vychází ze skutečných faktů o komunistických převýchovných lágrech.

 Velká voda

Ovšem i samo téma historické viny – v českém filmu posledních let tak oblíbené – není patrně tím  může dnes významněji oslovit. Už jenom záměr zfilmovat podobně závažnou látku totiž zavání podezřelou ambiciózností. Svěrák, Hřebejk, Cieslar… a teď i Trajkov využívají minulost zcela pragmaticky k prosazení se na mezinárodní scéně. Není divu  jim tento průhledný tah neprochází – o co víc si lze cenit autenticity a upřímnosti, byť by byla třeba i hrou! Vážně míněná historická dramata jsou jen umělými výplody od stolu, postrádajícími špetku životní opravdovosti. Ke ztvárnění minulosti nestačí být si vědom jejího dopadu na současnost, ale minulost v současnosti přímo zakoušet – jako její nedílnou součást. Pak najde historie svůj věrohodný výraz ve stylu: v případě bolestného tématu musí tedy bolet i styl. Jinak se film stane pouze nudnou učebnicovou položkou  tomu je v případě Velké vody. Jednoznačná slova Čingova vypravěče-hrdiny: „Ať jsem proklet!“ mají konkrétní dopad v realitě – v naplnění hrdinova osudu. Ne tak ve filmu. Zde bylo slovo obroušeno a zahlazeno jímavými, digitálním efektem dokreslenými obrazy, strojenou kompozicí, vyumělkovaným světlem, podbízivým střihem a hudbou (k vývoznímu artiklu patří i pečlivě zapracované náznaky folklóru). Až tedy přestane být tento náš rozšířený typ filmu příliš chtěnou inscenací a stane se svobodným výrazem tvůrčí spontaneity, pak teprve započne komunikace s okolím á snad bude stát za to.

Velká voda (Golemata voda, Makedonie – USA – ČR 2004)
Režie: Ivo Trajkov
Scénář: Ivo Trajkov – Vladimir Blaževski
Kamera: Suki Medenčevič
Hudba: Kiril Džajkovski
Hrají: Sašo Kekenovski (Lem), Maja Stankovska (Isak Keyeten), Mitko Apostolovski (Warden), Verica Nedeska (Olivera) a další.
93 min., Falcon