Oberhausenský manifest

Porážka konvenčního německého filmu zbavuje konečně ekonomických základů onu mentálnost, od které se oprošťujeme. Díky tomu má nový film šanci stát se živým.

Německé krátkometrážní filmy mladých autorů, režisérů a producentů získaly v posledních letech mnoho cen na mezinárodních festivalech a nalezly uznání u mezinárodních kritiků. Tyto práce a jejich úspěchy ukazují  budoucnost německého filmu naleží těm, kteří dokázali  mluví novým filmovým jazykem.

Podobně jako v jiných zemích, tak i v Německu se krátkometrážní filmy staly školou a polem pro experimentování s hraným filmem. Hlásíme se o své právo na stvoření nového německého hraného filmu.

Tento nový film potřebuje nové svobody. Svobodu od řemeslných konvencí. Svobodu od tlaku komerčních společníků. Svobodu od vlivu zájmových skupin.

Pokud jde o produkci nového německého filmu, disponujeme konkrétními duchovními, formálními a ekonomickými řešeními. Jsme připraveni nést ekonomické riziko.

Starý film umřel. Věříme v nový.

Oberhausen, dne 28. února 1962.

Bodo Blüthner
Boris v. Borresholm
Christian Doermer
Bernhard Dörries
Heinz Furchner
Rob Houwer
Ferdinand Khittl
Alexander Kluge
Pitt Koch
Walter Krüttner
Dieter Lemmel
Hans Loeper
Ronald Martini
Hansjürgen Pohland
Raimond Ruehl
Edgar Reitz
Peter Schamoni
Detten Schleiermacher
Fritz Schwennicke
Haro Senft
Franz-Josef Spieker
Hans Rolf Strobel
Heinz Tichawsky
Wolfgang Urchs
Herbert Vesely
Wolf Wirth