Časopisy

První letošní číslo Iluminace vychází s notným zpožděním, ale stojí za to. Obsahem je vztah mezi historií a filmem. Hranice obou disciplín zkoumá Mária Ferenčuhová, Zdeněk Hudec se zaobírá problémem historického poznání holocaustu ve filmu. Přínosem je překlad studie významné francouzské historičky filmu Michele Lagnyové a rozhovor s ní. Nejvíce strhujícím čtením je však rozhovor Milana Klepikova s Petrem Králem o jeho působení v časopise Positif ý odkrývá zákulisí slavných kritických sporů v Paříži minulého století.

Zářijové číslo Sight and Sound je věnované filmové hudbě. Jak bývá u tohoto měsíčníku ve zvyku, základem tématu je rozsáhlá anketa o postavení hudby ve filmu á neopomene ani osobní hudební lásky respondentů. Výsledkem je vyhodnocení nejlepšího hudebního počinu vůbec. Kromě toho přináší magazín zajímavý esej o motivu otcovství v současných ruských filmech ý je inspirovaný posledním Sokurovovým snímkem Otec a syn.

Letní vydání online časopisu Reverse Shot (www.reverseshot.com) je věnováno osobnosti Richarda Linklatera. Kromě obsáhlého interview jsou zde dosptupné analýzy všech jeho filmů. Doporučujeme!