Setkáme se v Paříži

Před soumrakem Richarda Linklatera

Richard Linklater se po divácky úspěšné komedii Škola ro(c)ku á mu otevřela dveře do hollywoodského mainstreamu, nečekaně vrátil k formě komorního nízkorozpočtového filmu, natočeného navíc v Evropě. Ačkoli si tím zkomplikoval cestu k oslovení širšího publika (Před soumrakem má v USA pouze omezenou distribuci)  pozice výrazného filmového tvůrce tímto krokem naopak posílila. Linklater je autorem ý upřednostňuje svoje vidění před tlakem trhu.

Před soumrakem je přímým pokračováním staršího Linklaterova snímku z roku 1994 Před úsvitem. Navazuje na osudy hrdinů „bez střechy a bez zákona“, kteří se náhodně setkali ve vlaku z Budapeště do Vídně, prožili spolu jednu noc a slíbili si  se znovu setkají na stejném místě za půl roku. K setkání letmých milenců došlo až za devět let v Paříži a nově započatý příběh pokládá otázku: Je jejich láska skutečně tou l´amour fou  se zdála na počátku být?

 Julie Delpyová – Ethan Hawke
Téma času je Linklaterem zvláště akcentované. Pomocí několika prostřihů na začátku filmu dává do souvislosti fyzickou podobu hlavních postav, ztělesněných herci Julie Delpyovou (Céline) a Ethanem Hawkem (Jesse), tenkrát a nyní. Jak se proměnily jejich tváře, pohyby, gesta? Je čas nemilosrdnou destruktivní silou pohlcující vše přítomné („I ta Notre Damme tu jednou nebude“)? Nebo jsou do těla světa vepsány neměnné rysy é odolají jeho náporu? Ve scéně v kavárně, kdy mají oba poprvé možnost podívat se pořádně jeden druhému do očí, zjišťují  přes drobné detaily zůstávají pořád stejní. Ve způsobu ým si Céline rozpouští vlasy, i v Jesseho drobné jizvě na čele. Toto poznání pak otevírá cestu jednoho ke druhému, k jejich skutečnému osudu. Čas je realitou i iluzí zároveň; člověk se ze zajetí pomíjivosti vymaňuje pamětí, filmař kamerou. Linklater v této souvislosti odkazuje na Tarkovského chápání filmu jako jediného nástroje schopného zachytit prchavost existence, a tím ji vyvázat z pout času. Snímá své postavy bloumající Paříží v dlouhých kontinuálních záběrech é nechávají volně promluvit jejich nitru i okolnímu světu. Svět je zapisován na filmový pás – technickou paměť lidstva.

Paříž jim patří Toto pojetí filmového času vede od Tarkovského k Bazinovi a k celé tradici moderního francouzského filmu ému vzdává Linklater nenápadnou, ale zjevnou poctu: je zde Rivette přítomný nejen ve slovní hříčce (Céline – Julie), kočkách a lodi, ale také v bloumáních městem a v zachycení časové plynulosti  zde Rohmer se smyslem pro detail a dialog  zde Truffaut se šílenou láskou deroucí se na povrch a konec konců i Agnes Vardová s jednotou filmového děje s reálným časem. Nejedná se však o explicitní odkazy, o postmoderní hru poučeného režiséra s divákem na kočku a myš. Jde o určitý typ filmového myšlení, společný pohled na tvorbu ý dokáže všechny tyto prvky integrovat v jeden celek, aniž by se vzájemně rušily. Tento přístup dává přednost všední realitě, ve které spatřuje hloubku poezie, před přílišnou vůlí ke stylizaci. Linklater si v tomto rozumí nejen s novou vlnou, ale také se současnými tvůrci typu Oliviera Assayase, Arnauda Desplechina, Hou Hsiao-hsiena či Sofie Coppolové ž filmy nejlépe odrážejí stav dnešního světa.

Před soumrakem (Before Sunset, USA 2004)
Režie: Richard Linklater
Scénář: Richard Linklater, Julie Deplyová, Ethan Hawke
Kamera: Lee Daniel
Hudba: Glover Gill
Střih: sandra Adair
Hrají: Julie Delpyová (Céline), Etahn Hawke (Jesse), Vernon Dobtcheff (vedoucí knihkupectví) a další
80 min., Warner Bros.